Źródło: http://shootertarnow.pl/

O czym warto wiedzieć w kontekście treningu IPSC?

Trening IPSC stanowi zwykle element przygotowań dla zawodów dla strzelców sportowych, wybierających tę dyscyplinę. Podobnie jak wiele innych odmian związanych ze strzelaniem, jej geneza sięga szkoleń dla służb mundurowych. Obecnie jest jednak kojarzona w pełni z rywalizacją sportową. Kładzie się w niej akcenty na dynamikę i ruch. Jest to bardzo trudne, więc kluczem do zdobycia odpowiednich umiejętności, jest oczywiście praktyka. Obejmuje to jednak nie tylko zajęcia z ostrą amunicją, ale i treningi bezstrzałowe, ogromnie istotne w kontekście dopracowywania techniki strzelania.

Czym jest IPSC?

IPSC to skrót od International Practical Shooting Confederation, a więc Międzynarodowej Federacji Strzelectwa Praktycznego. W praktyce określa się w ten sposób strzelectwo dynamiczne, a więc dyscyplinę sportu, która zyskuje popularność w różnych rejonach świata, w tym Polsce. Nazywana jest również przez niektórych strzelectwem praktycznym. Aktywność ta dość znacząco różni się od klasycznego strzelania statycznego. W tym przypadku dochodzi do tego ruch, presja czasu i sytuacji.

Podobnie jak w większości dyscyplin związanych z bronią, jej historia wywodzi się z chęci przygotowania do walki. Przyjmuje się, że takie szkolenia zapoczątkowali Amerykanie z FBI, uznając, iż agenci nie zawsze mogą przyjąć wygodną pozycję i muszą umieć posługiwać się bronią w biegu, zza zasłony czy w innych nieprzewidywalnych sytuacjach. Następstwem tych szkoleń było wyłonienie się dyscypliny strzeleckiej o charakterze sportowym, z międzynarodowym regulaminem.