Geodeci odgrywają kluczową rolę w budowaniu i utrzymaniu konstrukcji. Są również potrzebne do renderowania informacji w formacie, który może być używany przez inżynierów i architektów.

Geodeta odpowiada przede wszystkim za pomiary gruntów, budynków i obiektów. Istnieje wiele narzędzi, których geodeci używają do pomiaru obiektów – triangulacja, tranzyt, sprzęt do pomiaru odległości i tak dalej.

Geodeta zajmuje się pomiarem wysokości budynku za pomocą tranzytu. Przepust jest umieszczony na obu końcach terenu, przez który przebiegają sznurki, tak aby przecinały się w standardowym punkcie na ziemi, znajdującym się w pobliżu dowolnego punktu wzdłuż sznurka. Korzystając ze wzorów trygonometrycznych do pomiaru kątów przechodzących przez linie, odległość między punktami można obliczyć za pomocą pomiarów wykonanych po każdej stronie linii sznurka za pomocą ustawionej linijki lub sprzętu do pomiaru odległości.

Pomiary wykonywane są za pomocą instrumentów, takich jak: kompas, linijka, sprzęt do pomiaru odległości. Wysokość jest obliczana poprzez podniesienie sprzętu geodezyjnego na górę i pomiar kąta między sprzętem a punktem na ziemi. Kolejnym sposobem określenia wysokości jest za pomocą sprzętu do pomiaru odległości, który można podnieść na górę i skierować go w kierunku danego punktu. Pomiar odległości między sprzętem a punktem na ziemi da nam wysokość. Inne metody określania wysokości to za pomocą GPS lub SONAR.

GPS to sprzęt do pomiaru wysokości, który jest używany przez geodetów. GPS składa się z satelitów umieszczonych na orbicie okołoziemskiej. Satelity te emitują sygnały, które są odbierane przez sprzęt GPS. Sygnał ten jest następnie interpretowany przez sprzęt i można z niego określić wysokość.

SONAR to sprzęt do pomiaru wysokości, który jest używany przez geodetów. SONAR składa się z urządzeń emitujących fale dźwiękowe i odbiorników, które służą do odbierania sygnałów. Sygnały te są następnie interpretowane przez sprzęt i można z niego określić wysokość. https://profigeo.pl/