Skanery 3D służą do tworzenia cyfrowej kopii obiektu. Odbywa się to poprzez wykonanie serii cyfrowych zdjęć obiektu pod różnymi kątami, a następnie użycie oprogramowania do kompilacji tych obrazów w model 3D. Skanery 3D w archiwizacji mogą być wykorzystywane w celach archiwizacyjnych, ponieważ mogą służyć do tworzenia cyfrowych kopii obiektów, które są zbyt delikatne lub cenne, aby można je było obsługiwać. Technologie skanowania 3D były w przeszłości wykorzystywane do różnych celów. Wykorzystywano je głównie do tworzenia cyfrowych replik przedmiotów ze świata rzeczywistego. Ostatnio znalazły zastosowanie również w dziedzinie archiwizacji. Archiwiści wykorzystują skanery 3D do tworzenia cyfrowej kopii obiektu, którą można zachować dla przyszłych pokoleń. Odbywa się to poprzez skanowanie obiektu, a następnie przetwarzanie go za pomocą drukarki 3D lub innej technologii przetwarzania, która tworzy model 3D oryginalnego obiektu. Skanery 3D w archiwizacji https://vpi-polska.pl/ są coraz częściej wykorzystywane, ponieważ mogą zachować obiekty, których człowiek z jakiegokolwiek powodu nie może dotknąć lub obsługiwać – takie jak delikatne przedmioty, niebezpieczne materiały itp. Skanery 3D mają wiele potencjalnych zastosowań w dziedzinie archiwów i muzeów. Mogą pomóc w dokumentacji i zachowaniu cennych przedmiotów, zapewnić bardziej wciągające wrażenia zwiedzającym muzea, a nawet pomóc w renowacji artefaktów. Archiwiści zawsze szukają nowych sposobów gromadzenia i przechowywania informacji o swoich zbiorach. Skanowanie 3D to jeden ze sposobów, który ma wiele zalet dla archiwistów, w tym możliwość tworzenia modeli do prezentacji cyfrowych lub obiektów fizycznych, które mogłyby być wystawiane w muzeach. Skanowanie 3D to technika stosowana od kilkudziesięciu lat. Jest to skuteczny sposób na przechwytywanie obiektów i tworzenie ich dokładnej cyfrowej kopii. Skanery 3D znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach, od medycyny po architekturę, ale służą również do celów archiwizacyjnych. Jest to niedrogi i wydajny sposób na archiwizację obiektów, które mogą być zagrożone uszkodzeniem lub zniszczeniem w wyniku klęsk żywiołowych, takich jak trzęsienia ziemi lub pożary.